Drugsoverlast

Overlastgevende (drugs)panden zorgen vaak voor veel ergernis in een buurt. Met de Wet Victoria en de Wet Victor in de hand, kan de gemeente daar een einde aan maken. Waar zijn die wetten voor bedoeld?

Wet Victoria

Met de Wet Victoria kan de burgemeester een pand dat aantoonbaar de openbare orde en veiligheid verstoort een jaar lang sluiten. Dat doet hij op grond van artikel 174a Gemeentewet, aan de hand van een politiedossier waarin alle meldingen over overlast zijn opgenomen. Omdat de overlast – en dus de verstoring van de openbare orde en veiligheid – onomstotelijk moet worden aangetoond, is melding van de overlast bij deelgemeente en/of politie van groot belang.

Rotterdam maakt – als een van de weinige steden in Nederland overigens – actiefgebruik van deze wet. Vooral in de deelgemeente Delfshaven en de laatste tijd ook steeds vaker in Charlois en Feijenoord. In een aantal deelgemeenten zoals Delfshaven en Charlois is er bijvoorbeeld een meldpunt voor ingericht en pakt de deelgemeente samen met de politie overlastgevende panden bijzonder actief aan.

Belangrijk is de fase die aan een sluiting van een pand voorafgaat. In die fase roept de deelgemeente de eigenaar ter verantwoording, met als stok achter de deur een dreigende sluiting voor een jaar. Dit heeft meestal al succes: de eigenaar kiest eieren voor zijn geld en sluit zelf het pand voor de duur van drie maanden. Dat blijkt goed te werken op de overlast.

Wet Victor

De Wet Victor sluit naadloos op de Wet Victoria aan. Met deze wet kan de gemeente de huurovereenkomst automatisch ontbinden of de eigenaar dwingen het pand op te knappen. Ook kan de gemeente de woning zelf in beheer nemen of in het uiterste geval onteigenen.

Aanschrijving Woningwet

Meestal wordt tegelijk met de sluiting van een pand op grond van de Wet Victoria de eigenaar aangeschreven op grond van artikel 14 van de Woningwet. Dat houdt in dat hij zijn pand moet verbeteren. Doet hij dat niet, dan laat de gemeente het pand zelf opknappen (bestuursdwang). De eigenaar moet de kosten hiervan betalen. In de praktijk houdt de aanschrijving op grond van de Woningwet in dat een pand na een burgemeesterssluiting weer goed beheerd en dus verhuurd en gebruikt kan worden.

Verwerving

Verwerven van panden door de gemeente kan ook een geschikt middel zijn om overlast te beëindigen. Verwerven gebeurt tegen de marktprijs en niet onder kwijtschelding van een vordering. Want daarmee zou de gemeente eigenaren die slecht voor hun woningen zorgen alleen maar belonen.

Drugs

Inmiddels is artikel 13b van de Opiumwet ook van toepassing verklaard op woningen. Dat betekent dat de burgemeester een woning kan sluiten wanneer er drugs in die woning worden aangetroffen. Dit ongeacht of er sprake is van aantoonbare overlast.