“Mijn gezin is nu veel leuker geworden, er wordt gelachen, gespeeld en gepraat over alles op een rustige manier”.Aldus een ouder die deelneemt aan één van de zes Rotterdamse projecten opvoedingsondersteuning. Uit een vandaag gepresenteerde tussenrapportage blijkt dat vrijwel alle gezinnen tevreden zijn over de hulp die zij krijgen.

Effecten

Jeugdwethouder Leonard Geluk is blij met deze tussenrapportage; “We hebben flink geïnvesteerd in opvoedingsondersteuning, het is goed om te zien dat deze investering zijn vruchten afwerpt”. Daar waar ouders de regie kwijt waren over hun gezin en huishouden hebben zij na de ondersteuning de touwtjes weer in handen en meer aandacht voor de opvoeding van hun kinderen. Schuldsanering isbijvoorbeeld ingeschakeld en vervuiling in huis aangepakt. Ook is het opvoedgedrag van de ouders verbeterd, zodat de kinderen beter luisteren en er weer rust en ritme in huis heerst. De overlast, die kinderen en jongeren in de buurt veroorzaakten, verminderde ook na de ondersteuning in hun gezin. De werkwijze in de projecten blijkt voor gezinnen van allerlei komaf effectief te zijn: Nederlands, Marokkaans, Antilliaans, Ghanees, etc.

Zes unieke projecten

De projecten hebben allen een unieke aanpak in gezinsbegeleiding, die tot twee jaar geleden nog niet in Rotterdam werd uitgevoerd. Het gaat om de volgende projecten Eigen Kracht-conferenties, Gezinskracht, Vroegtijdige Interventie in Gezinnen (VIG), VoorZorg, Gezamenlijke Aansturing Aanpak Feijenoord (GAAF) en Home-start.

GGD Rotterdam-Rijnmond coördineert de projecten, het ministerie van VWS financiert. De meeste projecten worden aangeboden vanuit een JONG-centrum. De tussenrapportage geeft de stand van zaken van elk project in het vierde kwartaal van 2006. Ze zijn alle eind 2004 gestart en lopen tot eind 2007.