RET

Op 12 december 2011 hebben de korpsbeheerder van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, de korpschef politie Rotterdam-Rijnmond, de hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam en de algemeen directeur van de RET het Regionaal Handhavingsarrangement Openbaar Vervoer bekrachtigd. Dit betekent dat de betrokken partijen concrete inspanningen afspreken.

Opvolging en ondersteuning
Het Regionaal Handhavingsarrangement Openbaar Vervoer wil de opvolging en ondersteuning van de politie en het Openbaar Ministerie bij overtredingen van de Wet personenvervoer en het Wetboek van Strafrecht voldoende garanderen. Binnen gebieden of trajecten met een beperkt of gemiddeld veiligheidsrisico opereert de RET zelfstandig (80%). Binnen gebieden of trajecten met een verhoogd veiligheidsrisico opereren de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de RET in samenwerking met de politie (20%).

Net als de politie
Het OM neemt processen-verbaal die voortkomen uit de uitvoering van het Handhavingsarrangement in principe altijd in behandeling. De politie Rotterdam-Rijnmond beschouwt fysiek geweld of ernstige dreiging met fysiek geweld tegen RET personeel ‘als ware er een politieagent in nood’.

Ondanks alle preventieve en pro-actieve maatregelen die de RET al heeft genomen en nog neemt, zijn veiligheidsincidenten – in de maatschappij en dus ook in het openbaar vervoer – niet altijd te voorkomen. De RET wil hier zo goed mogelijk op voorbereid zijn en passend kunnen reageren op een incident. Want zonder een snelle en consequente handhaving, verliest toezicht zijn preventieve werking.