Resultaten actieprogramma Maatschappelijke Integriteit

In de eerste helft van 2008 heeft de politie 39 verdachten van mensenhandel, seksueel misbruik en handel in verdovende middelen aan justitie overgedragen. Het gaat om personen uit criminele netwerken die zich bezighouden met mensenhandel. Ook werden er 57 nog niet bekende slachtoffers van mensenhandel in de mensenhandelketen opgespoord door de politie. Het Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) heeft hen een hulpverleningstraject aangeboden. Deze en andere gegevens staan in de brief over de halfjaarresultaten van het actieprogramma Maatschappelijke Integriteit die het College van B en W naar de Gemeenteraad heeft gestuurd.

Een ander actiepunt is de aanpak van hennepkwekerijen. In de eerste helft van dit jaar zijn er 524 meldingen over hennepteelt ontvangen. Alle meldingen zijn door het hennepteam gecontroleerd. Uiteindelijk zijn er 159 hennepkwekerijen opgerold. Verder zijn alle 62 coffeeshops tenminste twee keer gecontroleerd in de eerste zes maanden van 2008. Dit heeft geleid tot een bestuurlijke waarschuwing wegens het overschrijden van de maximaal toegestane handelshoeveelheid en 1 bestuurlijke last onder dwangsom omdat de leidinggevende afwezig was.