Woensdag 15 oktober jl. vond in Rotterdam de tweede Veiligondernementop plaats. Burgemeester Opstelten en de wethouders Dominic Schrijer (Wijkeconomie) en Mark Harbers (Economie) gingen in gesprek met ondernemers, politie, de hoofdofficier van justitie en deelgemeenten over maatregelen die nodig zijn om winkelovervallen tegen te gaan. De top is een vervolg op de top die in februari jl werd georganiseerd. Aanleiding toen was de forse toename van het aantal winkelovervallen. Sindsdien is het aantal overvallen afgenomen en pakte de politie 160 overvallers op. De meesten van hen zijn inmiddels veroordeeld tot een gevangenisstraf. Om een eventuele stijging de komende maanden voor te zijn, lanceren politie en gemeente een najaarsoffensief.

Uit onderzoek blijkt dat vooral in de winterperiode het aantal overvallen toeneemt. Dat betekent de inzet van meer toezicht, zoals een helikopter, rechercheteams, gerichte surveillance en scootercontroles. Ook komt er een proef met een GPS alarmsysteem voor winkeliers en een proef met camera’s die in directe verbinding staan met de camera-uitleesruimte van de politie. De proef begint in Vreewijk. Ook gaat de politie potentiële overvallers thuis bezoeken en hen erop wijzen dat ze in de gaten worden gehouden. De Kamer van Koophandel kondigde op de bijeenkomst een gratis overvaltraining voor ondernemers aan die meedoen met het project Veilig Ondernemen.

Winkelscans
Sinds de vorige top zijn er 117 winkelscans aan overvallen ondernemers aangeboden, 32% werkte niet mee aan de scan. Van de ondernemers die wel een winkelscan lieten uitvoeren, volgde slechts drie het veiligheidsadvies op. Het gaat dan om zaken als winkelinrichting, afstorten van kasgeld en extra verlichting, adviezen die makkelijk te realiseren zijn. De gemeente bezoekt de komende maanden alle betrokken ondernemers opnieuw. Ondernemers die zich niet kunnen verenigen in een ondernemerscollectief kunnen 50% subsidie ontvangen voor veiligheidsmaatregelen in de winkel. Voor 2008 is hiervoor € 1 miljoen beschikbaar. Tot nu toe hebben nog maar drie ondernemers hiervan gebruik gemaakt. Op de top werd door de gemeente Rotterdam een klemmend beroep gedaan op ondernemers om naast de acties van gemeente, justitie en politie, ook zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent onder meer opvolgen van (gratis)veiligheidsadviezen, gebruikmaken van de subsidieregeling en meedoen met veilig ondernemen activiteiten.