Een veilige, leefbare stad kan niet zonder actieve inwoners. Officiële instanties kunnen veel doen in een wijk, maar zonder gemotiveerde bewoners bereik je niet veel. In het Oude Westen werken die actieve burgers, wijkambassadeurs genaamd, samen in het Wijkweb.

Wijkambassadeurs zijn bewoners, ondernemers, dienstverleners en andere betrokkenen uit de wijk. Samen vormen ze het Wijkweb Oude Westen, een informatienetwerk van meer dan 100 ambassadeurs die zich samen inzetten voor een veilige, schone en sociale buurt. Via sms-berichten houden ze elkaar op de hoogte van het laatste nieuws in de wijk. Ook komen de wijkambassadeurs regelmatig samen om zaken over de wijk te bespreken. Met elkaar én met vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de (deel)gemeente, politie en woningbouwcorporaties.

Het Wijkweb Oude Westen is bedacht door stadsmarinier Jan de Kloet. Ook andere wijken en buurten kunnen een wijkweb oprichten