Sinds 2004 zet deelgemeente Charlois actief in op de aanpak van problematische jeugdgroepen. Deze aanpak werpt nu haar vruchten af. Bij de start van de aanpak waren er15 jeugdgroepen, waarvan 3 crimineel. Nu zijn er géén criminele groepen meer in de deelgemeente Charlois. In de lichtere kwalificaties zijn er 7 kleine groepen gesignaleerd: 6 hinderlijke groepen en slechts1 overlastgevende groep.

Sinds 3 jaar inventariseert de Politie Rotterdam-Rijnmond het aantal problematische jeugdgroepen. Buurtagenten brengen deze groepen met de zogenaamde “Beke”- shortlist in kaart. Er zijn drie categorieën jeugdgroepen: hinderlijke, overlastgevende en criminele.

Een inventarisatie stelt niets voor zonder een aanpak. De Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam heeft daarom voor haar eigen stad een aangepaste integrale, uniforme aanpak ontwikkeld.

De aanpak vindt altijd plaats onder regie van de (deel)gemeente. Dit wil niet zeggen dat de deelgemeente eindverantwoordelijk is. Zij stuurt het proces aan. Alle partners dragen een eigen verantwoordelijkheid en werken in een korte periode zeer intensief met elkaar samen om de overlast op straat te verminderen.

De aanpak bestaat uit:

–     een individueel gedeelte (wie zitten er precies in de groep, wat zijn de problemen, uit welk gezin zijn deze jongere afkomstig, de jongere en zijn/haar ouders worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek);

–     een groepsgericht gedeelte (wie zijn de leiders, wie zijn de meelopers, communicatie naar bewoners);

–     en een domeingerichte aanpak (verlichting, hangplekken).

Uit het inventarisatieonderzoek blijkt dat er in 2006 in Charlois zeven kleine jeugdgroepen van vijf tot twintig personen waren. Onder deze groepen zit geen criminele groep. In 2005 waren in vier wijken van Charlois nog vijf grote jeugdgroepen van tussen de twintig en veertig personen actief, waaronder één criminele groep. En in 2004 kwamen in Heijplaat, Pendrecht en Zuidwijk tien jeugdgroepen voor, waarvan twee criminele. In Charlois is dus duidelijk sprake van een positieve ontwikkeling.

Overzicht

In onderstaand staatje zijn de jeugdgroepen naar mate van hinder/overlast gerangschikt (minst hinderlijk bovenaan, overlastgevend onderaan), naar de situatie per november 2006

  Naam wijk Kwalif. leeftijd Omvang
1 Zeven Provinciënplein Hp H 16-22 5-20 jongeren
2 Maldenburg Zw H 14-17 5 jongeren
3 Wolphaertsbocht Tw H 14-20 9 jongens/meiden
4 Bas Jungerius-Verschoorplein Tw H niet bekend kleine groep
5 Eben Haezerstraat Ca H 15-21 8 jongens
6 Slinge – Horsten Zw H 15-19 20 jongens/meid.
7 Millinx Bovenwindse groep Tw O 13-20 8 jongens

H = Hinderlijk O = Overlastgevend 

Aanpak

Nu duidelijk is dat de groepsaanpak werkt en ook helder is geworden welke jeugdgroepen er in de hele deelgemeente zijn, gaat Charlois onverminderd door met de aanpak van jeugdgroepen. Deze aanpak is gericht op het verminderen of stopzetten van overlastgevende groepsactiviteiten. Van overlastgevende jongeren die nog niet bekend zijn worden dossiers aangemaakt. Verder gaat de deelgemeente na hoe de leiders van de groepen kunnen worden aangepakt. Het Jongerenloket gaat alle werkloze jongeren voor een bezoek uitnodigen. Verschijnen ze niet, dan wordt een dossier van hen aangelegd en worden ze benaderd door een jongerenmentor.