afvalwater

Nederland is een waterrijk land. Zee, meren, kanalen, rivieren, sloten en grachten, ze zijn allemaal in ons land te vinden. Op het gebied van dijken bouwen zijn wij Nederlanders expert geworden aangezien 80% van het land onder het zeeniveau ligt.

Overal in de wereld waar overstromingen zijn word hulp in roepen van onze kennis. We hebben door de eeuwen heen geleerd hoe we ons land kunnen beschermen tegen wateroverlast maar een aantal warme zomers heeft ons ook geleerd dat we moeten nadenken over het gebruik van water in droge perioden. Natuurlijk verdienen we aan ons water en kunnen we er ook van genieten. Denk aan visserij en scheepvaart en ook waterrecreatie is tegenwoordig een goed ontwikkelde bedrijfstak. Ook gebruiken wij het als drinkwater en moet het goed gezuiverd worden zodat het niet onze gezondheid aan kan tasten.

Hieronder vindt u informatie over een aantal gebruiksfuncties van water.

Veiligheid

Nederland leeft met water betekent ook Nederland leeft met zwemwater. Honderdduizenden zwemmers en andere recreanten uit binnen- en buitenland genieten jaarlijks van een verfrissende duik in zee, plas of meer. Dat gebeurt gelukkig vooral in zones die als officieel zwemwater zijn aangewezen. Op de basisschool worden de kinderen van jongs af aan geleerd om te zwemmen. De zwemwater beheerd al deze locaties, en dat zijn er honderden. Deze plekken zijn duidelijk aangegeven met veiligheidspictogrammen. Het zwemwaterbeheer controleert elke periode of het water veilig genoeg is om in te zwemmen. Wanneer er bijvoorbeeld in de zomer blauwalgen aanwezig zijn in het water zet zwemwaterbeheer hiervoor speciale veiligheidspictogrammen neer om mensen erop te wijzen dat het niet verantwoordelijk is om in het water te zwemmen. Ook zorgen ze voor duidelijke veiligheids regels zodat men op een verantwoordelijk manier in het water zijn. Zeker in de zee hebben we te maken met diverse sterke stromingen die gevaarlijke situaties kan opleveren. Zij zorgen er ook voor dat het water niet vol zit met afval op de bodem waardoor men kan verdrinken of verwonden.
Zwemwaterbeheer is een gedeelde taak van Provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Samen zorgen zij in overleg met verschillende belangenorganisaties voor schoon en toegankelijk zwemwater.

Verdringingsreeks

De landelijke verdringingsreeks bepaalt de verdeling van het beschikbare Rijkswater in tijden van watertekort. Deverdringingsreeks is opgezet om prioriteiten te kunnen geven aan de verschillende watervragers. Door de manier van prioriteren op voorhand duidelijk te maken, kent iedereen de spelregels bij de verdeling van water in tijden van watertekorten.
We onderscheiden vier categoriën:

1.Veiligheid en voorkomen van onomkeerbare schade
2.Nutsvoorzieningen
3.Kleinschalig hoogwaardig gebruik
4.Overige belangen