Brandblus apparatuur

Een goede brandveilighied in uw kantoor of pand. Waaraan moet u allemaal voldoend om ervoor te zorgen dat u geen of weinig risico’s loopt? Sowieso bent u verplicht om een aantal maatregelen uit te voeren. Daarnaast zijn er nog extra maatregelen die voor meer veiligheid kunnen zorgen. U moet er toch niet aan denken dat er straks brand uitbreekt in uw bedrijfspand en werknemers kunnen niet vroegtijdig de gevarenzone verlaten. Hieronder een rijtje met belangrijke maatregelen.

Nooduitgang

Er moeten altijd voldoende (nood)uitgangen en vluchtroutes zijn waardoor mensen eerder het pand kunnen verlaten. Het is verboden om de weg te versperren naar deze nooduitgangen. De uitgang barricaderen is wettelijk niet toegestaan en zorgt bovendien alleen maar voor gevaar. Zorg ook voor duidelijke aanduidingen die aangeven waar de nooduitgang is. U kunt hier bijvoorbeeld pictogrammen bestellen met logo’s en aanduidingen.

Blusmiddelen

Zorg dat deze aanwezig zijn in het bedrijfspand. Dit kan met een brandslang, maar ook een blusapparaat is toegestaan. Als er brand uitbreekt dan kunt u misschien groter leed in het begin voorkomen of u zorgt ervoor dat de brand vertraagt. Blijf niet blussen als het voor uw persoonlijke situatie gevaarlijk wordt. Probeer de brand te blussen. Wanneer u zelf in gevaar komt, verlaat dan snel het pand.

115342_108652_700_700

Impregneren

Het impregneren van brandbaar materiaal zorgt ervoor dat dit materiaal niet in de brand kan vliegen. Doe dit dan ook zeker! Herinnert u zicht de cafebrand in Volendam nog? Deze brand zorgde voor zeer voor leed, onder meer door het branden van de kerstversiering. Wanneer deze versiering goed was geïmpregneerd dan was de ramp misschien minder groot geweest.

Brandalarm

Het brandalarm mag natuurlijk niet in dit rijtje ontbreken. U bent verplicht om iedere ruimte te voorzien van een alarm. Zorg er ook voor dat het alarmsysteem werkt en dat de batterijen van het rookalarm bijvoorbeeld niet leeg zijn (dan hoor je overigens altijd een geluid). Door ervoor te zorgen dat op alle belangrijke plekken in uw pand een brandalarm aanwezig is, wordt iedereen bij de eerste rook tijdig gewaarschuwd en gaat het alarm af.