Er wordt hard ingezet om de drugsoverlast in het Oude Westen een halt toe te roepen. Samen met de deelgemeente, de politie, de woningcorporaties en de gemeentelijke diensten verzet de stadsmarinier veel werk. Onlangs is er in een huis aan de Coolsestraat geruimd. De omgeving had last van een ‘drugspand’ en klaagde over overlast. Het interventieteam bezocht het huis en trof drugs aan. De aanwezige personen zijn aangehouden. Inmiddels is de huur van de woning opgezegd. Het huis wordt schoongemaakt en zal worden verhuurd aan nieuwe bewoners. 

Over deze resultaten informeert de stadsmarinier van het Oude Westen – Tijs Nederveen – gericht de bewoners en ondernemers van de wijk; per sms-alert of via een ‘bericht van de stadsmarinier’ die huis aan huis verspreid wordt.

Naast deze informatie roept de stadsmarinier ook op om alert te zijn op overlast. Dat geldt voor iedereen! Een ‘drugspand’ is te herkennen aan de volgende kenmerken:
• Veel aanloop door vreemde figuren
• Mensen die kort binnen zijn
• Overlast door schreeuwen/roepen naar de woning
• Aanbellen op vreemde tijdstippen (soms de hele nacht door)
• Aanbellen bij buren om toch het portiek binnen te komen
• Leefpatroon verschoven naar de avond/nacht
• Stankoverlast (bijv. een penetrante hennepgeur)
• Wateroverlast