Tippelzone Keileweg definitief gesloten

Afgelopen nacht is de tippelzone aan de Keileweg definitief gesloten. Om 00.00 uur is het hek dichtgegaan. Om vier uur vannacht reden takelwagens van gemeentewerken het terrein op om de schotten die de afwerkplaatsen vormden weg te halen. De zone is gesloopt en in gebruik genomen als opslagplaats van Gemeentewerken. Ook de opvangvoorziening ‘Keetje Tippel’ is dicht.

Op de laatste avond waren er ongeveer 15 vrouwen op de zone. De meeste van hen zijn aan het eind van de avond […] Continue Reading…

Rampencampagne van start

Tornado’s en tsunami’s zullen in Nederland niet zo gauw voorkomen. Maar de kans op grote, uitslaande branden, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of langdurige uitval van gas, stroom en water is er wel degelijk. Deze week is de rampencampagne ‘Denk Vooruit’ van start gegaan. Om mensen bewust te maken van risico’s en te zorgen dat zij zich voorbereiden op een eventuele ramp.

Rampen vallen niet te plannen, voorbereidingen wel. Dat is de rode draad van de net gestarte campagne. Het […] Continue Reading…

Betrokkenheid begint in de buurt

Staat van Rotterdam: Betrokkenheid begint in de buurt

ProgrammaÂ’s maken per buurt sluit aan bij de beleving van Rotterdammers. Meer dan de helft van de Rotterdammers voelt zich verbonden met hun straat, buurt of de stad. Hoe dichter bij huis, hoe meer de Rotterdammer mee wil praten en zich wil inzetten voor de leefomgeving. De gebiedsgerichte aanpak sluit aan bij de beleving van de Rotterdammers en vergroot de kans op burgerparticipatie bij de aanpak van buurten en vooral straten. Deze […] Continue Reading…

Bouw Couwenburg van start

De gemeente Rotterdam is voornemens volgende week te starten met de bouw van de tijdelijke dagopvang van (verslaafde) dak- en thuislozen uit de Pauluskerk aan het Couwenburg. Tegen de afgifte van de bouwvergunning was door omwonenden bij de rechter een voorlopige voorziening aangevraagd. In die procedure hebben de bewoners de rechter gevraagd deze bouwvergunning te schorsen. De Raad van State heeft echter in haar uitspraak van vandaag (15 mei) besloten die schorsing op te heffen. Hierna is de bouwvergunning […] Continue Reading…

Methodiekbeschrijving Wijkweb Oude Westen

Een veilige, leefbare stad kan niet zonder actieve inwoners. Officiële instanties kunnen veel doen in een wijk, maar zonder gemotiveerde bewoners bereik je niet veel. In het Oude Westen werken die actieve burgers, wijkambassadeurs genaamd, samen in het Wijkweb.

Wijkambassadeurs zijn bewoners, ondernemers, dienstverleners en andere betrokkenen uit de wijk. Samen vormen ze het Wijkweb Oude Westen, een informatienetwerk van meer dan 100 ambassadeurs die zich samen inzetten voor een veilige, schone en sociale buurt. Via sms-berichten houden ze elkaar […] Continue Reading…

Groepsaanpak werkt: geen criminele jeugdgroepen meer in Charlois

Sinds 2004 zet deelgemeente Charlois actief in op de aanpak van problematische jeugdgroepen. Deze aanpak werpt nu haar vruchten af. Bij de start van de aanpak waren er15 jeugdgroepen, waarvan 3 crimineel. Nu zijn er géén criminele groepen meer in de deelgemeente Charlois. In de lichtere kwalificaties zijn er 7 kleine groepen gesignaleerd: 6 hinderlijke groepen en slechts1 overlastgevende groep.

Sinds 3 jaar inventariseert de Politie Rotterdam-Rijnmond het aantal problematische jeugdgroepen. Buurtagenten brengen deze groepen met de zogenaamde “Beke”- shortlist […] Continue Reading…

Rotterdamse Opvoedingsondersteuning succesvol

“Mijn gezin is nu veel leuker geworden, er wordt gelachen, gespeeld en gepraat over alles op een rustige manier”.Aldus een ouder die deelneemt aan één van de zes Rotterdamse projecten opvoedingsondersteuning. Uit een vandaag gepresenteerde tussenrapportage blijkt dat vrijwel alle gezinnen tevreden zijn over de hulp die zij krijgen.

Effecten

Jeugdwethouder Leonard Geluk is blij met deze tussenrapportage; “We hebben flink geïnvesteerd in opvoedingsondersteuning, het is goed om te zien dat deze investering zijn vruchten afwerpt”. Daar waar ouders de regie […] Continue Reading…

Escortcontrole door vreemdelingenpolitie weer succesvol

Personeel van de Eenheid Vreemdelingenpolitie van de politie Rotterdam-Rijnmond heeft, in overleg met het Openbaar Ministerie, vrijdag 13 oktober jl. een escortcontrole gehouden waarbij vier prostituees zijn gecontroleerd.

De controle werd uitgevoerd volgens de zogenaamde hotelprocedure. Deze landelijke procedure wordt niet gezien als uitlokking.
De procedure houdt in dat personeel van het Controleteam Prostitutie en Mensenhandel zich voordoen als klant. Zij maken een afspraak met een escortbureau en vragen om een prostituee. Op het moment van aankomst wordt de prostituee en […] Continue Reading…

“Bericht van de stadsmarinier” na sluiting overlastgevend pand

Er wordt hard ingezet om de drugsoverlast in het Oude Westen een halt toe te roepen. Samen met de deelgemeente, de politie, de woningcorporaties en de gemeentelijke diensten verzet de stadsmarinier veel werk. Onlangs is er in een huis aan de Coolsestraat geruimd. De omgeving had last van een ‘drugspand’ en klaagde over overlast. Het interventieteam bezocht het huis en trof drugs aan. De aanwezige personen zijn aangehouden. Inmiddels is de huur van de woning opgezegd. Het huis wordt […] Continue Reading…

Resultaten actieprogramma

Resultaten actieprogramma Maatschappelijke Integriteit

In de eerste helft van 2008 heeft de politie 39 verdachten van mensenhandel, seksueel misbruik en handel in verdovende middelen aan justitie overgedragen. Het gaat om personen uit criminele netwerken die zich bezighouden met mensenhandel. Ook werden er 57 nog niet bekende slachtoffers van mensenhandel in de mensenhandelketen opgespoord door de politie. Het Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) heeft hen een hulpverleningstraject aangeboden. Deze en andere gegevens staan in de brief over de halfjaarresultaten van het actieprogramma […] Continue Reading…