Gezellig uitgaan

Wat kunt u doen->Tips Veilig Uitgaan
Hoe houden we uitgaan gezellig?

Rotterdam moet een uitgaansstad zijn voor iedereen. Iedereen moet zich er thuis kunnen voelen en terechtkunnen in een van de vele horecagelegenheden in de stad.

Op deze pagina’s leest u wat u kunt doen om uitgaan leuk en gezellig te maken/laten. De tips zijn gebaseerd op onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Neem ze ter harte, zodat uitgaan in Rotterdam vooral gezellig blijft!

Tips voor het voorkomen van uitgaansgeweld

> Wees een goede […] Continue Reading…

RET: samenwerking

Op 12 december 2011 hebben de korpsbeheerder van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, de korpschef politie Rotterdam-Rijnmond, de hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam en de algemeen directeur van de RET het Regionaal Handhavingsarrangement Openbaar Vervoer bekrachtigd. Dit betekent dat de betrokken partijen concrete inspanningen afspreken.
Opvolging en ondersteuning
Het Regionaal Handhavingsarrangement Openbaar Vervoer wil de opvolging en ondersteuning van de politie en het Openbaar Ministerie bij overtredingen van de Wet personenvervoer en het Wetboek van Strafrecht voldoende garanderen. Binnen gebieden of trajecten met een beperkt of […] Continue Reading…

Veilig Ondernemen werpt vruchten af

In gebieden waar intensief wordt samengewerkt volgens de Veilig Ondernemen methodiek, worden zichtbare resultaten geboekt. Deze uitkomsten vertalen zich enerzijds in een grotere veiligheidsbeleving bij ondernemers, hun werknemers en hun klanten en daarnaast in minder criminaliteit en een hogere aangiftebereidheid. Om Veilig Ondernemen tot een succes te maken is het belangrijk ondernemers betrokken te houden, en hen zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven. Die conclusies staan in de Monitor Veilig Ondernemen die wethouder Dominic Schrijer (Wijkeconomie) vandaag heeft gepresenteerd. Het […] Continue Reading…

Cameratoezicht voor Boulevard Zuid

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Feijenoord heeft van het College van Burgemeester en Wethouders de toezegging gekregen dat Boulevard Zuid als eerstvolgende project cameratoezicht krijgt. De huidige uitkijkruimte had namelijk geen plek voor meer projecten, maar vanaf 1 januari is een nieuwe uitkijkruimte operationeel.

Het dagelijks bestuur is erg blij met deze toezegging. Feijenoord gaat met alle betrokken partijen zorgen voor een spoedige invoering ervan per 1 januari. Voorzitter Wim Straasheijm: ”In de afgelopen periode hebben wij meerdere malen bij […] Continue Reading…

Tippelzone Keileweg definitief gesloten

Afgelopen nacht is de tippelzone aan de Keileweg definitief gesloten. Om 00.00 uur is het hek dichtgegaan. Om vier uur vannacht reden takelwagens van gemeentewerken het terrein op om de schotten die de afwerkplaatsen vormden weg te halen. De zone is gesloopt en in gebruik genomen als opslagplaats van Gemeentewerken. Ook de opvangvoorziening ‘Keetje Tippel’ is dicht.

Op de laatste avond waren er ongeveer 15 vrouwen op de zone. De meeste van hen zijn aan het eind van de avond […] Continue Reading…

Rampencampagne van start

Tornado’s en tsunami’s zullen in Nederland niet zo gauw voorkomen. Maar de kans op grote, uitslaande branden, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of langdurige uitval van gas, stroom en water is er wel degelijk. Deze week is de rampencampagne ‘Denk Vooruit’ van start gegaan. Om mensen bewust te maken van risico’s en te zorgen dat zij zich voorbereiden op een eventuele ramp.

Rampen vallen niet te plannen, voorbereidingen wel. Dat is de rode draad van de net gestarte campagne. Het […] Continue Reading…

Betrokkenheid begint in de buurt

Staat van Rotterdam: Betrokkenheid begint in de buurt

ProgrammaÂ’s maken per buurt sluit aan bij de beleving van Rotterdammers. Meer dan de helft van de Rotterdammers voelt zich verbonden met hun straat, buurt of de stad. Hoe dichter bij huis, hoe meer de Rotterdammer mee wil praten en zich wil inzetten voor de leefomgeving. De gebiedsgerichte aanpak sluit aan bij de beleving van de Rotterdammers en vergroot de kans op burgerparticipatie bij de aanpak van buurten en vooral straten. Deze […] Continue Reading…

Bouw Couwenburg van start

De gemeente Rotterdam is voornemens volgende week te starten met de bouw van de tijdelijke dagopvang van (verslaafde) dak- en thuislozen uit de Pauluskerk aan het Couwenburg. Tegen de afgifte van de bouwvergunning was door omwonenden bij de rechter een voorlopige voorziening aangevraagd. In die procedure hebben de bewoners de rechter gevraagd deze bouwvergunning te schorsen. De Raad van State heeft echter in haar uitspraak van vandaag (15 mei) besloten die schorsing op te heffen. Hierna is de bouwvergunning […] Continue Reading…

Methodiekbeschrijving Wijkweb Oude Westen

Een veilige, leefbare stad kan niet zonder actieve inwoners. Officiële instanties kunnen veel doen in een wijk, maar zonder gemotiveerde bewoners bereik je niet veel. In het Oude Westen werken die actieve burgers, wijkambassadeurs genaamd, samen in het Wijkweb.

Wijkambassadeurs zijn bewoners, ondernemers, dienstverleners en andere betrokkenen uit de wijk. Samen vormen ze het Wijkweb Oude Westen, een informatienetwerk van meer dan 100 ambassadeurs die zich samen inzetten voor een veilige, schone en sociale buurt. Via sms-berichten houden ze elkaar […] Continue Reading…

Groepsaanpak werkt: geen criminele jeugdgroepen meer in Charlois

Sinds 2004 zet deelgemeente Charlois actief in op de aanpak van problematische jeugdgroepen. Deze aanpak werpt nu haar vruchten af. Bij de start van de aanpak waren er15 jeugdgroepen, waarvan 3 crimineel. Nu zijn er géén criminele groepen meer in de deelgemeente Charlois. In de lichtere kwalificaties zijn er 7 kleine groepen gesignaleerd: 6 hinderlijke groepen en slechts1 overlastgevende groep.

Sinds 3 jaar inventariseert de Politie Rotterdam-Rijnmond het aantal problematische jeugdgroepen. Buurtagenten brengen deze groepen met de zogenaamde “Beke”- shortlist […] Continue Reading…